fbpx
 

ABC Podatnika24 listopada, 2023by kasia SłomkaABC PODATNIKA – E-DORĘCZENIA nowy obowiązek dla wszystkich

E-DORĘCZENIA to nic innego, jak elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Celem wprowadzenia tej usługi jest weryfikacja tożsamości i identyfikacja odbiorcy i nadawcy, zapewnienie skutecznych dowodów wysłania oraz odbioru korespondencji.  Jak możemy przeczytać na stronie gov.pl : „dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru”.

Obowiązek korzystania z systemu e-doręczeń będzie docelowo dotyczył wszystkich podmiotów publicznych i podmiotów  wpisanych do KRS oraz CEiDG ( czyli również jednoosobowych działalności gospodarczych ) . Obowiązek  będzie wprowadzany stopniowo dla poszczególnych podmiotów, w okresach:

– od 10 grudnia 2023 roku – dla podmiotów publicznych wskazanych w ustawie  ( Ustawa z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych ), osoby wykonujące zawód zaufania publicznego ( adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, doradcy doradcy restrukturyzacyjnego, rzecznikapatentowego i notariusza) oraz podmiotów niepublicznych wpisanych do KRS od 10 grudnia 2023 roku.

 – od 01 stycznia 2024 roku – podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do CEiDG po 31 grudnia 2023 roku oraz wpisane do CEiDG do 31 stycznia 2023 roku, jeśli zmienią coś w CEIDG od 30 września 2025 roku do 30 września 2026 roku

– od 10 marca 2024 roku – podmioty niepubliczne wpisane do KRS przez 10 grudnia 2023 roku

– od 01 stycznia 2025 roku- inne podmioty publiczne

od 01 października 2026 roku- podmioty niepubliczne wpisane do CEIDG przed 31 grudnia 2023 roku, jeśli nie zmieniły nic w CEIDG od 30 września 2025 roku do dnia 30 września 2026 roku

– od 01 października 2029 roku– pozostałe podmioty publiczne

Docelowo wszystkie podmioty publiczne, przedsiębiorcy i zawody zaufania publicznego będą miały obowiązek mieć adres do doręczeń elektronicznych i prowadzić korespondencję za pośrednictwem e-Doręczeń.

JAK DOŁĄCZYĆ DO SYSTEMU E-DORĘCZEŃ?

W tym celu należy złożyć wniosek o adres do e-doręczeń . Wniosek należy podpisać elektronicznie ( profilem zaufanym, e-dowodem lub podpisem kwalifikowanym ) – potwierdzenie złożenia wniosku otrzymają Państwo na adres mailowy podany we wniosku.

Mają Państwo możliwość już teraz przetestowania systemu e-doręczeń. Środowisko testowe dostępne jest na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.