fbpx
 

ABC Podatnika19 grudnia, 2023by kasia SłomkaABC PODATNIKA- składka zdrowotna w 2024 roku

SKŁADKA ZDROWOTNA W 2024 ROKU
Przepisy nowego ładu wprowadziły istotne zmiany w sposobie wyliczenia składki zdrowotnej, różnicując jej wysokość w zależności od formy prowadzenia działalności. Poniżej przedstawiam , jak będzie się kształtować wysokość składki zdrowotnej w 2024 rok dla różnych form opodatkowania:
SKALA PODATKOWA
W roku 2024  składka zdrowotna wynosić będzie  9% od dochodu uzyskanego w miesiącu poprzednim (nie mniej niż 381,78 zł). Nie można odliczyć zapłaconej składki zdrowotnej od podatku, ani zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
PODATEK LINIOWY
W roku 2024  składka zdrowotna wynosi 4,9% od dochodu uzyskanego w miesiącu poprzednim (nie mniej niż 381,78 zł). W tym przypadku zapłaconą składkę zdrowotną można zarówno odliczyć od dochodu jak i uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów, do limitu. W 2023 roku limit wynosił 10.200 zł, czekamy na informację jaki limit zostanie ustalony na rok 2024.
RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH
W roku 2024 bez zmian pozostają progi, a do ich ustalenia kwotę uzyskanego przychodu pomniejsza się o zapłacone składki społeczne. Zmieni się jednak podstawa od której naliczać będziemy 9% składki, i tak według prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2024 roku na poziomie 7400 zł brutto:
– przychody do 60 000 zł – składka miesięcznie wyniesie 399,60 zł (było 376,16 zł)
– przychody do 300 000 zł – składka miesięcznie wyniesie 666,00 zł (było 626,93 zł)
– przychody powyżej 300 000 zł – składka miesięcznie wyniesie 1198,80 zł (było 1 128,48 zł)
W trakcie roku opłacamy składki zgodnie z progiem przychodów w którym aktualnie się znajdujemy, natomiast w rozliczeniu rocznym dopłacamy składkę za cały rok do wysokości składki odpowiedniej dla progu ustalonego w oparciu o przychód na koniec roku.
Składkę zdrowotną, osoby które wybrały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, mogą rozliczać w dwóch wariantach:
1. Według bieżących przychodów roku 2024
2. Według przychodów uzyskanych w roku 2023