fbpx
 

Aktualności

tu znajdą Państwo aktualne wysokości obowiązujących stawek i wskaźników, a także inne przydatne informacje.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

SKŁADKA ZDROWOTNA W 2024 ROKU Przepisy nowego ładu wprowadziły istotne zmiany w sposobie wyliczenia składki zdrowotnej, różnicując jej wysokość w zależności od formy prowadzenia działalności. Poniżej przedstawiam , jak będzie się kształtować wysokość składki zdrowotnej w 2024 rok dla różnych form opodatkowania: SKALA PODATKOWA W roku 2024  składka zdrowotna wynosić będzie  9% od dochodu uzyskanego...

  SPIS Z NATURY   Przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązany jest do sporządzenia                          i wpisania do tej księgi spisu z natury. Podatnicy rozliczający się na ryczałcie, obowiązku sporządzenia remanentu już nie mają (chyba, że wyjątkowo planują zmianę formy opodatkowania w 2024 roku z ryczałtu na zasady ogólne – wtedy warto o spis z...

KIEDY NALEŻY WYSTAWIĆ FAKTURĘ KORYGUJĄCĄ Fakturę korygującą wystawiamy w przypadku stwierdzenia błędu w fakturze pierwotnej tj. : – pomyłka w cenie, stawce, kwocie podatku lub jakiejkolwiek innej pozycji faktury – udzielenie obniżki ceny w formie rabatu – nabywca zwrócił towar – zwrócono nabywcy całość lub część zapłaty – wystawiono fakturę bez adnotacji „ mechanizm podzielonej...

E-DORĘCZENIA to nic innego, jak elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Celem wprowadzenia tej usługi jest weryfikacja tożsamości i identyfikacja odbiorcy i nadawcy, zapewnienie skutecznych dowodów wysłania oraz odbioru korespondencji.  Jak możemy przeczytać na stronie gov.pl : „dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są...

https://ksksiegowosc.pl/wp-content/uploads/2023/09/Ciemnozielone-Akwamaryn-Turkusowe-Wyraziste-Recznie-Rysowane-Elementy-Cechy-Marki-Zdjecie-w-Tle-na-Facebooka-e1695635799463.png

ABC PODATNIKA – FAKTURY stan prawny na 25.09.2023 roku CZYM JEST FAKTURA Faktura to dokument sprzedaży potwierdzający zaistniałą transakcję pośredniczących ze sobą stron. Faktura może być wystawiana w formie elektronicznej, jak i papierowej. Wystawienie i przekazanie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego ( źródło : wikipedia ) RODZAJE FAKTUR Faktury dzielimy na : – faktury podstawowe...

ABC PODATNIKA – PŁATNOŚCI stan prawny na 18.09.2023 roku PŁATNOŚCI GOTÓWKOWE Limit płatności gotówkowych dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami wynosi obecnie 15000,00 zł  – oznacza to, że płatność gotówką za transakcje przekraczające kwotę 15000,00 zł brutto będzie wykluczała ujęcie tego wydatku w kosztach uzyskania przychodu. Zatem za wszystkie faktury o wartości 15000,00 zł lub wyższej przedsiębiorca powinien...

ABC PODATNIKA – przydatne informacje ZUS stan prawny na 13.09.2023 roku Każdy przedsiębiorca obowiązkowo opłaca : – składki na ubezpieczenie społeczne ( emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe ) – składkę na ubezpieczenie zdrowotne – składkę na Fundusz pracy Wyjątkiem jest sytuacja kiedy : – korzysta z preferencji tzw. ulga na start  – ulga dotyczy nowych...

We wcześniejszym artykule opisywałam najistotniejsze z mojego punktu widzenia zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowane zmiany dotyczą nie tylko podatku PIT, ale obejmą tzw. ryczałtowców, osoby rozliczające się za pomocą karty podatkowej, jak również podatników CIT. Poniżej najważniejsze zmiany dotyczące ryczaltu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej: Główna i najistotniejsza zmiana dotyczyć będzie ...

Ustawa potocznie zwana Nowym Polskim Ładem wprowadza szereg zmian , które są istotne dla wszystkich podatników. Ustawa nie jest jeszcze aktem obowiązującym, czeka na dokończenie procesu legislacyjnego, jednak postanowiłam opisać w skrócie planowane zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, potocznie zwanym PIT. Zmian jest całkiem sporo, poniżej opisane zostały te, które obejmą największą grupę...

Część z Państwa  zapewne wie, iż zgodnie z nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dniem 31.07.2021 roku zmienił się wykaz instytucji obowiązanych . Katalog został powiększony min. o podmioty  zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, sporządzaniem deklaracji, prowadzeniem ksiąg podatkowych itp. ( czyli biura rachunkowe ). Do tego katalogu włączono również...