fbpx
 

Kalkulator kosztów( CHWILOWO NIEAKTUALNY -poniżej aktualny cennik )

 

 

0 zł

 

CENNIK USŁUG PODSTAWOWYCH ( obowiązuje od 01.01.2024 ):

Cennik usług jest cennikiem przybliżonym. Ostateczna cena usługi jest kalkulowana na podstawie rozmowy wstępnej i zależy od wielu czynników tj. specyfika działalności firmy, konieczność wykonywania dodatkowych czynności.  PODANE CENY SĄ CENAMI BRUTTO

Obsługa księgowa – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkowa księga przychodów i rozchodów ( polskie transakcje* )

ilość zapisów księgowych ** podatnik zwolniony z VAT czynny podatnik VAT
podatnik zawieszony 75,00 zł
od 1 do 10 zapisów księgowych 250,00 zł 350,00 zł
od 1 1 do 30 zapisów księgowych 350,00 zł 450,00 zł
od 31 do 60 zapisów księgowych 450,00 zł 550,00 zł
od 61 do 100 zapisów księgowych 650,00 zł 750,00 zł
Powyżej 100 sztuk za każdy kolejny zapis księgowy 6,5 zł 7,5 zł

 Roczne rozliczenie składki zdrowotnej – 150,00 zł

 

Obsługa księgowa – księgi rachunkowe – jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki        z o.o. ( transakcje polskie* )

ilość zapisów księgowych ** podatnik zwolniony z VAT czynny podatnik VAT
podatnik „ uśpiony „ 300,00 zł
od 1 do 10 zapisów księgowych 750,00 zł 900,00 zł
od 1 1 do 30 zapisów księgowych 850,00 zł 1000,00 zł
od 31 do 60 zapisów księgowych 1000,00 zł 1150,00 zł
od 61 do 100 zapisów księgowych 1200,00 zł 1350,00 zł
Powyżej 100 zapisów za każdy kolejny zapis księgowy 9,00 zł 10 zł

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego- średnia cena za obsługę liczona z roku obrotowego

Obsługa księgowa – księgi rachunkowe – NGO ( transakcje polskie* )

ilość zapisów księgowych ** podatnik zwolniony z VAT czynny podatnik VAT
podatnik „ uśpiony „ 200,00 zł
od 1 do 10 zapisów księgowych 500,00 zł 600,00 zł
od 1 1 do 30 zapisów księgowych 650,00 zł 750,00 zł
od 31 do 60 zapisów księgowych 800,00 zł 900,00 zł
od 61 do 100 zapisów księgowych 1000,00 zł 1100,00 zł
Powyżej 100 zapisów za każdy kolejny zapis księgowy 9,00 zł 10 zł

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego- średnia cena za obsługę liczona z roku obrotowego

*dodatkowo wyceniane jest rozliczenie różnic kursowych, sporządzenie deklaracji dot. WNT, WDT, importu usług itp.

** zapis księgowy to : faktura sprzedaży, faktura zakupu , miesięczny raport sprzedaży, zestawienie sprzedaży, polecenie księgowania, polisa, rachunek do umowy cywilnoprawnej, lista płac, pozycja raportu kasowego, pozycja wyciągu bankowego , dowód wewnętrzny , OT,LT, amortyzacja i wszelkie inne dokumenty podlegające księgowaniu.

W przypadku wyciągów w pliku mt940 – 1 zapis to 5 pozycji wyciągu

Obsługa kadrowo- płacowa

opis cena
Obsługa płacowa umowy o pracę -1 osoba/miesiąc 70,00 zł
Obsługa płacowa umowy  cywilnoprawnej  – 1 osoba/miesiąc 50,00-70,00 zł
Przygotowanie i założenie akt osobowych dla nowego pracownika – 1 osoba 50,00 zł
Obsługa PPK ( 1 osoba/miesiąc ) 20,00 zł
Obsługa PFRON  ( 1 osoba/miesiąc ) 65,00 zł
Sporządzenie i wysyłka PIT-11, PIT-4R, PIT 8AR- sztuka 100,00 zł
Obsługa kadrowo-płacowa PREMIUM * – 1 osoba/miesiąc 150,00 zł

*Usługa kadrowa PREMIUM zwiera pełną obsługę kadrowo- płacową zatrudnionych pracowników, bez pobierania opłat dodatkowych, z wyjątkiem opłat za rozliczenia roczne