fbpx
 

ZUS23 grudnia, 2020by kasia SłomkaObowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło zawieranych od 1 stycznia 2021 roku

Obowiązek ten dotyczy wszystkich płatników składek  oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na własne nazwisko, którzy po dniu 01 stycznia 2021 roku zawarli umowę o działo . Co to oznacza?

ZUS na swojej stronie wyjaśnia *:

  • Jeśli jesteś podmiotem lub jednostką organizacyjną (np. stowarzyszeniem, fundacją, spółką prawa handlowego, itp.)  i  nie jesteś płatnikiem składek (nie musisz rejestrować się w ZUS jako płatnik składek, bo nie zgłaszasz do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego ubezpieczonego), nie musisz informować ZUS o zawartych umowach o dzieło.
  • Jeśli jesteś osobą fizyczną i zawarłeś umowę o dzieło, musisz ją zgłosić w ZUS bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany w ZUS jako płatnik składek czy też nie.

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło, które:

  • zawrzesz z własnym pracownikiem,
  • będą wykonywane na  rzecz własnego pracodawcy, ale są zawarte z innym podmiotem,
  • zawrzesz z  osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

*źródło : www.zus.pl

Zgłoszenia osoby, z którą podpisano umowę o dzieło dokonuje się na formularzu RUD w terminie 7 dni od zawarcia tej umowy.

Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie skontaktuj się ze mną