fbpx
 

PIT rocznyrozliczenia roczne7 marca, 2021by kasia SłomkaULGA Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA SIECI INTERNET – JAK TO W KOŃCU JEST

Pytania dotyczące ulgi na internet pojawiają się coraz częściej. Kiedyś była to bardzo popularna ulga, na jakiś czas zniknęła , by znowu powrócić -razem z szeregiem wątpliwości

 

TO JAK TO W KOŃCU JEST? MOŻNA CZY NIE MOŻNA ODLICZAĆ ?

 

W ramach ulgi z tytułu użytkowania sieci internetowej od dochodu/przychodu można odliczyć wydatki  poniesione w danym  roku podatkowym. Odliczeniu podlegają wydatki na internet stacjonarny, bezprzewodowy ( w tym uzyskiwany za pomocą urządzeń mobilnych ) oraz udostępniany przez kafejki internetowe.

Odliczamy tylko poniesione wydatki – przez co należy rozumieć zapłacone faktury/rachunki

KTO MOŻE ODLICZYĆ

Z ulgi z tytułu użytkowania sieci internet mogą skorzystać tylko Ci podatnicy, którzy nie dokonywali do tej pory odliczenia ( w żadnym roku podatkowym ) lub po raz pierwszy skorzystali z niej w rozliczeniu za 2019 rok.

Jeśli zatem korzystaliśmy już kiedyś z takiego odliczenia, nawet tylko przez jeden  rok ( nie licząc roku 2019 ), drugi raz nie odliczymy internetu od dochodu/przychodu . Ulga przysługuje przez dwa przypadające po sobie lata podatkowe tj. możemy ją odliczyć za rok 2019 i 2020, 2020 i 2021 , ale już nie za 2019 i 2021 !!! Jeśli zatem skorzystaliśmy z tej ulgi po raz pierwszy w 2019 roku, rok 2020 jest ostatnim rokiem na dokonanie ponownego odliczenia.

Z odliczenia ulgi na internet skorzystają podatnicy opodatkowani według skali podatkowej  ( dokonując odliczenia od dochodu  ) lub zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych ( dokonując odliczenia od przychodu ).

ILE MOŻEMY ODLICZYĆ

Odliczeniu podlegają faktycznie poniesione wydatki , jednak nie więcej niż 760 zł * w roku podatkowym. Jeśli więc z tytułu korzystania z internetu ponosimy miesięcznie koszty :

  1. 100 zł – w skali roku daje to 1200 zł – w rozliczeniu rocznym  odliczymy kwotę do limitu tj. 760 zł
  2. 30 zł – w skali roku daje to 360 zł – odliczymy 360 zł ( nie zaś całą kwotę 760 zł )

Ponieważ jest to ulga odliczana od dochodu/przychodu – nasz podatek nie zostanie zmniejszony o całą kwotę 760 zł, ale o taką wysokość pomniejszymy podstawę opodatkowania.

Dokumenty

Aby dokonać odliczenia powinniśmy posiadać dokument, na którym znajdują się co najmniej dane identyfikujące nabywcę i sprzedawcę, rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę. Dla celów dowodowych powinniśmy również posiadać potwierdzenie płatności za fakturę.

*limit dotyczy podatnika, a nie np. małżonków. Oznacza to, iż w sytuacji, kiedy faktura wystawiona jest na oboje małżonków, to każde z nich może odliczyć poniesione wydatki do limitu 760 zł. Jeżeli ponosimy wydatki na użytkowanie sieci internet w wysokości przekraczającej 760 zł wspólnie z małżonkiem- warto postarać się, aby faktura była wystawiona na obojga. CO WAŻNE – Krajowa Administracja Skarbowa stoi na stanowisku, iż ta sama zasada dotyczy pozostałych domowników, wspólnie ponoszących w/w wydatki. 

JAK DOKONUJEMY ODLICZENIA?

Odliczenia dokonujemy na formularzu PIT/0 stanowiącym załącznik do PIT-37 , PIT-36 lub PIT-28.

WAŻNE – Jeżeli podatnik korzysta z usługi „pakiet telewizyjno-internetowy”, to brak wyraźnego wyszczególnienia na dokumencie (dotyczącym tej usługi) opłaty za bezpośredni dostęp do sieci Internet pozbawi go możliwości odliczenia od dochodu wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet. Jeżeli podatnik posiada za świadczone usługi pakietu telewizyjno-internetowego faktury VAT (dokumenty), które obejmują ogólną kwotę pakietu z rozbiciem kosztów na abonament telewizyjny i abonament za Internet, to jest uprawniony do skorzystania z odliczenia – takie stanowisko przedstawia Krajowa Administracja Skarbowa.

Jeżeli macie Państwo pytania odnośnie rozliczenia rocznego -zapraszam do kontaktu.