fbpx
 

ABC Podatnika13 czerwca, 2024by kasia SłomkaWakacje od ZUS

W dniu 10 czerwca 2024 roku Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą tzw. „ wakacje od ZUS „. Zgodnie z tą Ustawą mikroprzedsiębiorcy będą mogli raz do roku zrezygnować z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. W tym okresie w/w składki sfinansuje budżet Państwa.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z „WAKACJI OD ZUS”

Mikroprzedsiębiorcy , którzy :
– w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku mieli zgłoszonych do ubezpieczeń nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych (w tym także siebie samych);- w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnęli przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku, osiągnęli roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro
–  w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz w okresie od początku roku kalendarzowego złożenia wniosku do dnia złożenia tego wniosku nie wykonywali pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku kalendarzowym rozpoczęcia działalności gospodarczej lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywali w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej;
-w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia podlegali  ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

OKRES „WAKACJI OD ZUS „

Osoby, które będą chciały skorzystać z nowej możliwości będą mogły to zrobić jedynie jeden raz w roku- zwolnienie obejmuje tylko jeden miesiąc kalendarzowy w roku kalendarzowym. Oznacza to, iż prawdopodobnie jedynym miesiącem , który w 2024 roku będzie wolny od składek będzie miesiąc grudzień. Dlaczego? Ustawa wejdzie w życie od listopada 2024 roku, natomiast warunkiem skorzystania z „ wakacji od ZUS „ jest złożenie wniosku w miesiącu poprzedzającym miesiąc zwolnienia. Nie będzie zatem możliwości skorzystania ze zwolnienia w poprzednich miesiącach. Każdy , kto będzie chciał skorzystać ze zwolnienia ze składek w tym roku, będzie musiał złożyć wniosek w odpowiednim terminie.

JAKIE SKŁADKI SĄ OBJĘTE ZWOLNIENIEM

Zwolnieniem objęte będą składki na ubezpieczenie społeczne, w tym na ubezpieczenie chorobowe, jeżeli ubezpieczony jest takim ubezpieczeniem objęty, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy. Zwolnienie nie obejmuje składki zdrowotnej. W/w składki w miesiącu zwolnienia będą finansowane  z budżetu Państwa.

TRYB  SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek o skorzystanie ze zwolnienia w opłacaniu składek będzie musiał być złożony w miesiącu poprzedzającym okres „wakacji od ZUS” za pośrednictwem platformy PUE ZUS. Wniosek złożony niezgodnie z tym terminem zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Wakacje od ZUS są tym, na co wszyscy wyborcy czekali. Czy akurat w takiej formie, jest to kwestia dyskusyjna. Czy warto skorzystać z takich wakacji? Każdy musi sam zdecydować, ponieważ udział w tym wydarzeniu jest dobrowolny 🙂