fbpx
 

PIT roczny11 stycznia, 2021by kasia SłomkaODLICZENIE DAROWIZNY W PIT

DOBROCZYNNOŚĆ SIĘ ZWRACA – CZYLI ODLICZENIE DAROWIZN W ROZLICZENIU ROCZNYM cz.1

Ponieważ już niedługo rozpocznie się gorący sezon rozliczeń rocznych, chciałabym przybliżyć najczęściej stosowane ulgi podatkowe. Jedną z nich jest możliwość odliczenia przekazanych darowizn od podstawy opodatkowania.

Na pierwszy ogień pójdzie najczęściej stosowana darowizna, czyli DAROWIZNA NA RZECZ RÓŻNYCH ORGANIZACJI

Jaka zatem darowizna podlega odliczeniu? Jest to darowizna na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele.

Co ważne – obdarowany nie musi posiadać statusu OPP w postaci wpisu do KRS . Warunkiem wystarczającym jest samo prowadzenie przez ten podmiot działalności pożytku publicznego w zakresie zadań określonych w stosownych przepisach.

UWAGA! Nie możemy odliczyć darowizny dla osoby fizycznej, ale możemy przekazać darowiznę osobie fizycznej za pośrednictwem organizacji tzw. cel szczegółowy.

Odliczenia takiej darowizny dokonają podatnicy opodatkowani wg. skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym. Odliczenie nie może przekroczyć 6 % :

– dochodu ( tj. przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu ) – w przypadku podatników opodatkowanych wg. skali podatkowej.

– przychodu – w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Co to oznacza? Osoba, która osiągnęła w 2020 roku dochód w wysokości 50000,00 złotych, a przekazała darowiznę w wysokości 4000,00 zł nie odliczy jej w całości. W załączniku PIT/O wykaże jedynie 6% dochodu, a więc 3000,00 złotych . Darowizna ta podlega odliczeniu od dochodu,  nie od podatku!

Odliczenia dokonujemy za pośrednictwem formularzy podatkowych właściwych dla danej formy opodatkowania ( PIT-37, PIT-36, PIT-28 ) za pośrednictwem załącznika PIT/O . Zwróćmy uwagę na fakt, jeżeli darowiznę przekazują małżonkowie i każde z nich chce odliczyć darowiznę od dochodu-  w tytule przelewu powinny się znaleźć imiona i nazwiska obojga małżonków.

Coraz częściej dokonujemy płatności przez systemy internetowe typu PayU. Nie ma tam naszych danych, a jedynie numer transakcji. W takiej sytuacji obdarowany powinien potwierdzić otrzymanie takiej darowizny, oczywiście do celów dowodowych najlepiej aby było to potwierdzenie pisemne.

Co zatem możemy „ darować” ? Czy tylko gotówka podlega odliczeniu? Otóż możemy darować również przedmioty. W tym przypadku konieczne jest, abyśmy posiadali dowód, potwierdzający wartość przekazanej darowizny , identyfikujący darczyńcę oraz oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny. W przypadku darowizny środków pieniężnych ważne jest, aby dokonać darowizny przelewem, dobrze jest również dla celów dowodowych posiadać umowę darowizny.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w sporządzeniu zeznania rocznego, „KS KSIĘGOWOŚĆ” może sporządzić takie zeznanie dla Państwa. Aktualne i zaległe, z wysyłką eletroniczną i bez, z czynnym żalem, z Polski i z zza granicy. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu 🙂

No i oczywiście serdecznie namawiam do przekazywania 1 % wybranym przez siebie organizacjom. Mamy wówczas bezpośredni wpływ, dokąd trafią nasze pieniądze. Jeśli zaznaczymy zgodę, aby organizacja otrzymała nasze dane, ułatwi jej to weryfikację swoich darczyńców. W przypadku braku zgody naszych danych nie będzie w wykazie.

Jeśli mamy wątpliwości, co do wykorzystania naszych środków przez organizację, zawsze możemy sprawdzić na co wydaje ona środki z 1%. Każda organizacja mająca status OPP ma obowiązek wykazać szczegółowe wydatki pochodzące z 1% w sprawozdaniu składanym do NIW.

 

W kolejnym artykule będzie mowa o darowiźnie krwi –  https://ksksiegowosc.pl/ratujesz-zycie-odlicz-to-sobie/