fbpx
 

PIT roczny15 stycznia, 2021by kasia SłomkaRATUJESZ ŻYCIE? ODLICZ TO SOBIE!!!

Dziś chciałabym przybliżyć kolejną ulgę, o której wiele osób zapewne nie wie, bo rzadko zdarza mi się ją rozliczać w zeznaniach rocznych. Jest to ulga dotycząca darowizny na cele krwiodastwa. Czyli dla tych, którzy honorowo oddają krew i jej składniki.

 

Odliczenia takiej darowizny dokonają podatnicy opodatkowani wg. skali podatkowej lub ryczałtem ewidencjonowanym. Odliczenie nie może przekroczyć 6 % ( DOTYCZY TO SUMY WSZYSTKICH DAROWIZN LIMITOWANYCH WYKAZANYCH W ZEZNANIU ) :
– dochodu ( tj. przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu ) – w przypadku podatników opodatkowanych wg. skali podatkowej.
– przychodu – w przypadku podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Osoba, która oddała w 2020 roku krew lub jej składniki może odliczyć tą darowiznę w zeznaniu rocznym. Darowizna podlega odliczeniu w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami ( Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych, których uzyskanie wymaga przed pobraniem krwi lub jej składników wykonania zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości rekompensaty ) i litrów oddanej krwi lub jej składników. Dla celów dowodowych niezbędne jest zaświadczenie jednostki realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników oraz wysokości tej rekompensaty. W praktyce wygląda to tak, że otrzymujemy zaświadczenie np. ze Stacji Krwiodastwa o ilości oddanej krwi oraz kwocie, jaką możemy uwzględnić w zeznaniu rocznym ( ekwiwalent za oddaną krew lub jej składniki ).

Podobnie jak w przypadku darowizny na rzecz organizacji , o których pisałam w artykule , nie możemy przekazać krwi bezpośrednio osobie fizycznej, ale możemy przekazać ją  jednostce zajmującej się publiczną służbą krwi z zaznaczeniem, dla kogo ta krew ma być przekazana. Warunkiem kolejnym odliczenia darowizny krwi w zeznaniu rocznym  jest brak odpłatności za krew i jej składniki ( nie możemy sprzedać krwi ) . I tu ciekawostka- tak lubiane przez nas czekolady nie są zapłatą, a jedynie służą odżywieniu organizmu po utracie krwi. Aby odliczyć w/w darowiznę w zeznaniu rocznym, nie możemy oddać krwi lub je składników za granicą- darowizna musi być dokonana na rzecz publicznej służby krwi.

Odliczenia darowizny dokonujemy za pośrednictwem formularzy podatkowych właściwych dla danej formy opodatkowania ( PIT-37, PIT-36, PIT-28 ) za pośrednictwem załącznika PIT/O . W załączniku wpisujemy kwotę darowizny oraz dane obdarowanego ( np. Stacji Krwiodastwa).

Na koniec chciałabym jeszcze przytoczyć  treść § 12 Rozporządzenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy  – Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi. Pracodawca jest również obowiązany zwolnić od pracy pracownika będącego krwiodawcą na czas niezbędny do przeprowadzenia zaleconych przez stację krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane w czasie wolnym od pracy. 

Jeżeli zainteresował Państwa temat ulg zapraszam do lektury moich wpisów

” KS KSIĘGOWOŚĆ” zajmuje się oczywiście sporządzaniem zeznań podatkowych , więc możemy dla Państwa sporządzić takie zeznanie i zostosować należne ulgi. Zapraszam do kontaktu.

ODLICZENIE DAROWIZNY W PIT