fbpx
 

Księgowość21 stycznia, 2021by kasia SłomkaNIE TAKI PIT STRASZNY …JAK GO DOBRZE POLICZYSZ

FIRMA, ETAT CZY ZLECENIE – A MOŻE WSZYSTKO NA RAZ?

Do napisania tego artykułu zainspirowała mnie pewna pracowita osóbka, pytając co się bardziej opłaci – pracować na etatcie i na umowie zlecenie ( lub kilku jednocześnie), czy założyć firmę? Choć wysokie zarobki zawsze cieszą, to konieczność uiszczenia dodatkwego podatku już nie tak bardzo 🙂

Na powyższe pytanie nie ma jednej, dobrej odpowiedzi.  Każdy przypadek jest inny, musi być  indywidualnie rozpatrywany.

Praca na etacie , czy umowach cywilnoprawnych nie wymaga od nas dodatkowego zaangażowania. Kwestie pobierania podatków, naliczania składek ZUS, wysyłania PIT-ów są po stronie pracodawcy/zleceniodawcy. Do nas należy prawidłowe wywiązywanie się ze swoich obowiązków. Dla tych co nie lubią „ papierków” jest to idealne rozwiązanie. Znam wiele osób, które obawiają się założenia własnej firmy właśnie z tego powodu. Uważam, że dobrze zorganizowane biuro rachunkowe jest w stanie bardzo dużo pomóc przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności , a tym samym odciążyć od konieczności przeglądania faktur i zastanawiania się, co z nimi teraz zrobić 🙂

Wyobraźmy sobie, że pracujemy na umowie o pracę i zarabiamy powyżej minimalnej płacy ( w 2021 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2800,00 złotych brutto ). Dodatkowo łączymy to z wykonywaniem  pracy na podstawie umów cywilnoprawnych np. zlecenia. Zakładając sytuację, że łączne nasze zarobki przekroczą kwotę 85528,00 złotych, to  znajdziemy się w tzw . II progu podatkowym. Co to oznacza w praktyce? Wysokość podatku wyniesie wówczas 14539,76 złotych  oraz 32% od nadwyżki ponad wysokość 85528,00 złotych ( minus kwota zmniejszająca podatek ). Jeżeli zorientujemy się o tym fakcie podczas składania  zeznania rocznego, poskutkuje to dopłatą podatku wynikającą z tego rozliczenia. Tu często ratuje wspólne rozliczenie z małżonkiem, który osiąga niskie dochody lub nie osiąga ich wcale. Jednak nie każdy ma małżonka, chce lub może się z nim rozliczyć.

A co w sytuacji, gdybyśmy nadal pracowali na umowę o pracę ( zakładamy, że z tego tytułu nie osiągamy dochodu powyżej 85528,00 złotych ), jednocześnie prowadzili działalność i zamiast świadczyć usługi na podstawie umowy zlecenia, świadczylibyśmy je w ramach naszej działalności? Wówczas z tytułu prowadzenia działalności możemy zadeklarować wybór opodatkowania podatkiem liniowym.

Co to jest podatek liniowy? Polega on  na tym, iż całość naszego dochodu ( bez względu na jego wysokość ) opodatkowane jest stawką 19% podatku. Jest to forma opodatkowania wyłącznie dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które nie świadczą usług na rzecz swojego obecnego lub byłego pracodawcy, które odpowiadają czynnościom wykonywanym dla niego w ramach stosunku pracy w tym samym roku podatkowym. Od wyskości przychodów możemy odliczyć  koszty ich uzyskania (  w przeciwieństwie do ryczałtu, gdzie podatek płacimy od całej kwoty przychodu ). Korzystając z tej formy opodatkowania nie możemy np. rozliczać się wspólnie z małżonkiem, odliczać kwoty wolnej od podatku oraz większości ulg podatkowych. Możemy być jednocześnie zatrudnieni na umowę o pracę i prowadzić działalność opodatkowaną podatkiem liniowym. W tej sytuacji składamy dwa rozliczenia roczne – PIT-37 ( z dochodów uzyskiwanych z umowy o pracę ) i PIT-36 L( z dochodów uzyskiwanych z działalności).

Kiedy najbardziej ta forma się opłaca ? Gdy osiągamy duże przychody, mamy koszty naszej działalności na średnim poziomie i np. nie przysługuje nam prawo do odliczenia ulg w zeznaniu rocznym.

Choć często ta opcja jest bardzo korzystna , nie zawsze musimy rezygnować z w/w uprawnień. Możemy wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych tj według skali podatkowej, z tytułu prowdzonej działalności. Kiedy jest to korzystne? Kiedy z tytułu prowadzonej przez nas działalności mamy wysokie koszty uzyskania przychodu np.  dojazdy do pracy, zakup lub leasing auta, zakup materiałow, pomocy, narzędzi. Oczywiście należy wówczas dobrze skalkulować dochody z działalności z dochadami z tytułu umowy o pracę. Jeśli np. z działalności osiągamy stratę bo np. zainwestowaliśmy dużo w je rozwój, lub bardzo niskie dochody , nie mamy często możliwości odliczenia zapłąconych składek ZUS. Wówczas rozliczamy je łącznie w rozliczeniu rocznym i ” odbieramy ” z zapłaconego podatku z tytułu umowy o pracę ( takiej możliwości nie ma w przypadku ” liniówki „)

Oczywiście wielu przedsiębiorców może również wybrać opodatkowanie na zasadzie ryczałtu, jednak korzystność tej opcji zależy min. od stawki ryczałtu i wielu innych czynników.

Jeśli świadczymy usługu z tytułu np. umowy zlecenia w kilku miejscach, to z każdego tytułu pobierana jest składka zdrowotna zależna od wysokości naszych przychodów ( w tym artykule cały czas zakładam pracę na etat plus dodatkowe zatrudnienie ). Może się okazać, iż suma tych składek jest znacznie wyższa , niż składka zdrowotna płacona z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej ( zakładając, iż z pracy na etatcie uzyskujemy conajmniej minimalne wynagrodzenie- wówczas nie podlegamy obowiązkowym składkom społecznym z tytułu umowy zlecenia ). Składka zdrowotna z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wynosi w 2021 roku 381,81 zł miesięcznie i jest niezależna od naszych przychodów.

Nie zawsze jednak zakładanie działalności jest korzystne z punktu widzenia podatkowego. Jeśli nasze dochody nie są wysokie, a z tytułu np. umowy zlecenia nie mamy zbyt wysokich kosztów, może okazać się że finansowo nie skorzystamy na tej możliwości.  Prowadzenie własnej firmy jest dodatkowym obowiązkiem, szczególnie uciążliwym dla osób spędzających dużo czasu w pracy.

Nie ma dwóch takich samych przypadków, to co będzie dobrym rozwiązaniem dla mnie , nie zawsze sprawdzi się u kogoś innego. Każdą sytuację  należy rozpatrywać indywidualnie. Czasem warto poświęcić trochę czasu na rozmowę ze specjalistą, wyliczenie kwot i zebranie wszystkich ” ZA ” i „PRZECIW” , aby wybrać najlepszą dla siebie opcję.

W „ KS KSIĘGOWOŚĆ” zajmujemy się prowadzeniem księgowości firm na „ ryczałcie”, „liniówce” i „ zasadach ogólnych”. Rozliczamy spółki oraz organizacje pozarządowe. Dla osób zajętych oferujemy dojazd po dokumenty oraz pomoc w załatwianiu formalności związanych z firmą.

ZAPRASZAMY tych niezdecydowanych oraz tych, którzy już podjęli tą odważną decyzję o własnej firmie.