fbpx
 

KsięgowośćPIT rocznyrozliczenia roczne18 lutego, 2021by kasia SłomkaDAROWIZNA NA RZECZ COVID -19

Rok 2020 był rokiem szczególnym. Nikt z nas nie przypuszczał, że nieznany wirus o nazwie COVID-19 wywróci nasze życie do góry nogami. A jednak. Początek pandemii był niezwykle trudny, również dla instytucji takich jak np. szpitale, które musiały zmierzyć się z problemami logistycznymi, jak i brakiem np. środków ochrony osobistej. Wielu z nas postanowiło w tym trudnym czasie wspomóc takie ośrodki swoją DAROWIZNĄ.  Czy wiecie , że darowizny przekazane na walkę z COVID – 19 można rozliczyć w zeznaniu rocznym, a tym samym OBNIŻYĆ PODSTAWĘ OPODATKOWANIA??

 

CO MOŻEMY ODLICZYĆ OD DOCHODU? Odliczeniu podlegają darowizny gotówkowe lub rzeczowe na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19. Darowizny zmniejszają podstawę opodatkowania, a więc są odliczanie od dochodu,  a nie od podatku.

Nie możemy odliczyć darowizn :

 • zwróconych w jakiejkolwiek formie,
 • zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów
 • odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • uprzednio odliczonych od dochodu,
 • odliczonych już na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych  i art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

KOMU POWINNIŚMY PRZEKAZAĆ DAROWIZNĘ, ABY MÓC JĄ ODLICZYĆ? Aby odliczyć darowiznę od dochodu należy ją przekazać na rzecz:

 • podmiotów wykonujących działalność leczniczą ,
 • Agencji Rezerw Materiałowych,
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych,
 • domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy oraz domy pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  ,
 • Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Odliczenie darowizn wspierających podmioty wykonujące działalność leczniczą, Agencję Rezerw Materiałowych oraz Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, w związku z istniejącą sytuacją COVID-19, przysługuje również w przypadku, gdy przekazanie darowizny nastąpiło przy udziale organizacji pożytku publicznego, jeżeli:

 • przekazanie darowizny tej organizacji przez podatnika, a następnie przez tę organizację wskazanemu podmiotowi, nastąpiło w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. oraz
 • organizacja ta przekazała podatnikowi pisemną informację o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu, na rzecz którego te środki zostały przekazane .

KOMU PRZYSŁUGUJE ODLICZENIE DAROWIZNY ?

 • podatnikom osiągającym dochody opodatkowane według skali podatkowej ( odliczenie na formularzu PIT -37 lub PIT-36 )
 • podatnikom osiągającym dochody opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym ( odliczenie na formularzu PIT-28)

Co ważne, odliczenie przysługuje nie tylko w zeznaniu rocznym. Możemy pomniejszyć zaliczkę na podatek dochodowy już w miesiącu przekazania darowizny

JAKIE KWOTY ODLICZENIA NAM PRZYSŁUGUJĄ?

Wysokość przysługującego odliczenia z tytułu darowizn na rzecz przeciwdziałaniu COVID-19  jest uzależniona od tego, kiedy została ona przekazana. Darowizny przekazane:

 • do końca kwietnia 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości większej niż wartość darowizny – 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości 150% wartości darowizny,
 • od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny,
 • od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości 200% wartości darowizny,
 • od 1 stycznia 2021 r. do  31 marca 2021 r. podlegają odliczeniu w wysokości 150% wartości darowizny,
 • od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 podlegają odliczeniu w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny,

DOKUMENTACJA – każda darowizna podlegająca odliczeniu musi zostać odpowiednio udokumentowana. W przypadku darowizn pieniężnych podatnik powinien posiadać dowód wpłaty darowizny na rachunek obdarowanego. W przypadku darowizny rzeczowej – dowód , z którego wynika wartość przekazanej darowizny oraz na którym widnieją dane obdarowanego, pozwalające na jego identyfikację.

Informacje na temat innych ulg podatkowych mogą Państwo przeczytać w innych artykułach na mojej stronie. W razie pytań zapraszam do kontaktu.