fbpx
 

KsięgowośćSpółki20 maja, 2021by kasia SłomkaCzy jedna osoba to już spółka?

Rozważając możliwość założenia spółki z o.o często napotykamy na przeszkodę, a mianowicie brak odpowiedniego wspólnika, czyli osoby z którą moglibyśmy poprowadzić swój biznes. Zastanawiamy się wówczas, czy możemy założyć jednoosobową spółkę z o.o. i jakie są konsekwencje prowadzenia działalności w takiej formie.

 

W poniższym artykule postaram się pokazać, jakie są podstawowe różnice pomiędzy jednoosobową spółką z o.o. a taką, która posiada więcej niż jednego wspólnika.

– ZAŁOŻENIE SPÓŁKI . Jednoosobową spółkę z o.o. założyć może osoba fizyczna bądź prawna, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. Nie może być ona  jedynie zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W przeciwieństwie do wieloosobowej spółki z o.o. – spółka jednoosobowa powstaje poprzez podpisanie aktu założycielskiego, a nie umowy spółki. Od tego momentu spółka staje się spółką w organizacji. Jednoosobową spółkę z o.o. możemy założyć poprzez przekształcenie JDG w spółkę, poprzez wykup wszystkich udziałów w istniejącej już spółce lub po prostu założyć zupełnie nową, jednoosobową spółkę z o.o.

– SPÓŁKA Z O.O. W ORGANIZACJI. Spółka z o.o.  w organizacji powstaje w momencie podpisania aktu założycielskiego i posiada taki status do momentu uzyskania wpisu do KRS. Jedyny wspólnik spółki  z o.o. w organizacji nie może jej reprezentować, poza dokonaniem zgłoszenia do sądu rejestrowego. Jest to spore ograniczenie , ponieważ aby na tym etapie zaciągać zobowiązania, podpisywać umowy itp. musimy np. powołać pełnomocnika lub zarząd. Mamy więc „ swoją” spółkę w której nie możemy formalnie „ działać”.

– DOKUMENTY, UMOWY itp. W jednoosobowej spółce z o.o., w której jedyny wspólnik jest jednocześnie jedynym członkiem Zarządu , wszelkie czynności prawne pomiędzy spółką a wspólnikiem wymagają formy aktu notarialnego. W praktyce oznacza to, iż np. podpisanie umowy o pracę ze wspólnikiem będzie wymagało wizyty u notariusza i podpisania w tym celu aktu notarialnego. Notariusz każdorazowo wysyła akt notarialny do sądu rejestrowego. Taka sytuacja nie tylko  komplikuje proste zazwyczaj czynności, ale na pewno generuje wyższe koszty w postaci taksy notarialnej.

– ZUS. Czy ZUS w jednoosobowej spółce z o.o to też „ nie mus” ? Na gruncie systemu ubezpieczeń społecznych wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. jest traktowany tak, jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Oznacza to, iż taki wspólnik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowym oraz musi opłacać składkę zdrowotną  ( ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne ). Co istotne dla osób rozpoczynających dopiero swoją przygodę z prowadzeniem biznesu –  nie mają tu zastosowania ulgi w opłacaniu składek ZUS. Oznacza to, że mimo iż jako właściciel JDG mielibyśmy prawo do np. ulgi na start, tzw. małego ZUS, to w jednoosobowej spółce z o.o. musimy płacić „ duży ZUS „ już od samego początku ( sprawdź wysokość składek ZUS w 2021 roku )

Niektóre źródła internetowe podają, iż wystarczy oddać 1% udziałów żonie, mamie lub teściowej 😊 i wówczas spółka przekształci się w spółkę wieloosobową. Nic bardziej mylnego – jest to tzw. pozorny wspólnik, którego ZUS często bierze na „ celownik”. Jednak o instytucji pozornego wspólnika będę pisać w kolejnym artykule.

– ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Ograniczona odpowiedzialność w spółce z o.o. to drugi, poza brakiem obowiązku opłacania składek ZUS, powód dla którego wybieramy właśnie taką formę prowadzenia działalności. Spółka jest odrębnym podmiotem prawnym, a wspólnicy odpowiadają za jej zobowiązania do wysokości wniesionego kapitału. Jeżeli jednak jedyny wspólnik jest jednocześnie jedynym członkiem Zarządu- może odpowiadać swoim majątkiem za jej zobowiązania w sytuacji, gdy spółka okaże się niewypłacalna. Jednak egzekwowanie należności jest w tym przypadku dużo trudniejsze i wymaga dłuższego czasu, niż w przypadku JDG ( o różnicach pomiędzy spółką z o.o. a JDG pisałam w artykule )

Czy zatem założenie jednoosobowej ma w ogóle sens. Moim zdaniem jak najbardziej ma. Szczególnie w sytuacji, gdy nie mamy prawa do ulg w opłacaniu składek ZUS i nie jest to nasze główne kryterium wyboru takiej formy prowadzenia działalności. Jak już pisałam w swoim poprzednim artykule, na etapie poszukiwania inwestorów posiadanie spółki jest dużym atutem. Jeśli ktoś zechce zainwestować w naszą firmę, możemy mu sprzedaż część udziałów. Oznacza to, iż nawet jeśli na początku działamy samodzielnie i nie mamy odpowiedniego wspólnika , z czasem sytuacja ta może ulec zmianie. Wówczas sprzedaż udziałów jest dużo prostszą czynnością , niż przekształcanie JDG w spółkę wraz z nowym wspólnikiem- zwłaszcza w sytuacji, gdy JDG posiada spory majątek. Jednoosobowe spółki z o.o  są też często zakładane jako spółki celowe- do realizacji konkretnego przedsięwzięcia. Utworzenie spółki celowej dla realizacji konkretnych inwestycji ogranicza ryzyko ( w przypadku niepowodzenia) tylko do wysokości kapitału wniesionego do spółki celowej. Ułatwia również zamknięcie całego projektu – po zrealizowaniu celu, dla którego spółka została utworzona, zostaje ona zamknięta.

Jeżeli zastanawiają się Państwo nad założeniem spółki z o.o. zapraszam do kontaktu.