fbpx
 

KsięgowośćSpółki10 czerwca, 2021by kasia SłomkaWSPÓLNIK – A JEDNAK NIE WSPÓLNIK

Przeglądając publikacje na temat spółek z o.o.  spotykam się często ze stwierdzeniam, iż aby uniknąć płacenia składek ZUS w jednoosobowej spółce z o.o. wystarczy oddać 1% udziałów żonie, mężowi lub teściowej …i mamy rozwiązany problem. Czy oby na pewno jest to bezpieczne – i nie mam tu na myśli niebezpieczeństwa w postaci teściowej w firmie 😊

O ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie narzucają proporcji podziału udziałów w spółce z o.o.  o tyle orzecznictwo sądów nie jest już  takie łaskawe dla wspólników ( przykład-  wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 15 marca 2018 roku sygn. III AUa 810/17 ).

Kodeks spółek handlowych ( a dokładnie art.4 par.1 pkt 3 ) mówi, iż jednoosobowa spółka z o.o. to spółka kapitałowa, w której wszystkie udziały należą do jednego wspólnika. W sytuacji, gdy jeden wspólnik posiada 99% udziałów, drugi zaś 1%- spółka przestaje być spółką jednoosobową. Nieco odmienne zdanie ma na ten temat ZUS oraz min. Sąd Najwyższy, który w swoim orzecznictwie wprowadził definicję „ niemal jedynego wspólnika”. ZUS podczas kontroli skrupulatnie bada, jak rozkładają się proporcje udziałów pomiędzy wspólnikami. Nie ma jasno określonych zasad, kiedy możemy mówić o „ niemal jedynym wspólniku”- czy wówczas gdy proporcja wynosi 99% do 1% czy 90% do 10%. Brak precyzji w tym zakresie oraz  prawnego unormowania definicji ” pozornego wspólnika” daje w zasadzie wolną rękę dla ZUS , z której ta instytucja chętnie korzysta.

Jakie mogą być konsekwencje zakwestionowania roli mniejszościowego wspólnika w spółce z o.o. ? Na pewno będzie to konieczność zapłaty składek ZUS wraz z należnymi odsetkami, za cały okres którego ta sytuacja dotyczy. O tym, iż wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. nie ma prawa do ulg w opłacaniu składek ZUS pisałam w artykule . Sytuacją problematyczną może być też fakt zatrudnienia w spółce wspólnika, który posiada większość udziałów. Jeżeli w wyniku kontroli ZUS dojdzie do wniosku , iż drugi wspólnik jest „ pozorny” , pozbawi większościowego wspólnika prawa do ubezpieczenia,  bez znaczenia będzie tu fakt opłacania składek z umowy. Mówi o tym min . wyrok Sądu Najwyższego z dnia 03 sierpnia 2011 roku sygn. I UK 8/11.

Zakładając spółkę z o.o.  należy przeanalizować wiele zagadnień , ponieważ zbyt pochopne podejmowanie pewnych decyzji może spowodować w późniejszym terminie wiele problemów.

Planujesz założenie spółki z o.o.? Zadzwoń lub napisz – pomogę 🙂