fbpx
 

ABC Podatnika13 września, 2023by kasia SłomkaSkładki ZUS przedsiębiorcy

ABC PODATNIKA – przydatne informacje ZUS

stan prawny na 13.09.2023 roku

Każdy przedsiębiorca obowiązkowo opłaca :

– składki na ubezpieczenie społeczne ( emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe )

– składkę na ubezpieczenie zdrowotne

– składkę na Fundusz pracy

Wyjątkiem jest sytuacja kiedy :

– korzysta z preferencji tzw. ulga na start  – ulga dotyczy nowych przedsiębiorców, którzy przez pierwsze 6 pełnych miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności zwolnieni są  z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Taki przedsiębiorca opłaca tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne.  Ulga na start nie przysługuje w przypadku świadczenia pracy na rzecz byłego pracodawcy ( dotyczy umów o pracę ).

– osiąga co najmniej minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę/zlecenia ( od 01.07.2023 minimalne wynagrodzenie wynosi 3600,00 zł brutto  ) .Taki przedsiębiorca opłaca tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Przedsiębiorcy mogą się zawsze zgłosić do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych.  Podczas podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym nie można zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Zgłoszenie to jest możliwe tylko w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Biuro Rachunkowe ” KS KSIĘGOWOŚĆ” zajmuje się kompleksową obsługą , również w sferze rozliczeń z ZUS. Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące ubezpieczeń przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą ( również w formie spółki np. cywilnej ).

MAŁY ZUS– po wykorzystaniu ulgi na start przedsiębiorca ma prawo do skorzystania z tzw małego ZUS. Opłaca wówczas składki na ubezpieczenie społeczne w preferencyjnej wysokości.

Od 01.07.2023 roku składki na ubezpieczenie społeczne w ramach tzw. małego ZUS wynoszą:

– 341,72 zł z ubezpieczeniem chorobowym

– 315,26 zł bez ubezpieczenia chorobowego

Prawo do małego ZUS-u przedsiębiorca ma przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe. W trakcie korzystania z małego ZUS można zwiększyć podstawę ubezpieczenia ( nie trzeba opłacać składek z minimalnej wysokości )

 

Duży ZUS po wykorzystaniu okresów preferencyjnych opłacania składek ubezpieczenie społeczne jest opłacane w „pełnej” wysokości. W 2023 roku wynosi:

– 1418,48 zł z ubezpieczeniem chorobowym

– 1316,54 zł bez ubezpieczenia chorobowego

Czy można uniknąć płacenia dużego ZUS-u? Taką możliwość mają przedsiębiorcy, którzy są uprawnieni do tzw. MAŁEGO ZUS-plus . Mały ZUS Plus to preferencyjna forma opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, uzależniona od wysokości dochodu ustalonego za rok poprzedni. Podstawowymi warunkami skorzystania z tej ulgi są:

– nieprzekroczenie kwoty przychodu 120.000 zł w roku poprzednim,

– prowadzenie działalności przez co najmniej 60 dni.

Korzystać z ulgi można przez maksymalnie 36 miesięcy, w ciągu kolejnych 60 miesięcy. Wprowadzona jednorazowo w 2023 roku zmiana, pozwala opłacać Mały ZUS Plus przez kolejne, dodatkowe 12 miesięcy.

 

Ubezpieczenie chorobowe

Przedsiębiorca opłacający składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne może przystąpić również do ubezpieczenia chorobowego, które jest dla niego dobrowolne. Ubezpieczenie chorobowe uprawnia do otrzymania świadczeń z tytułu choroby ( L4 ), opieki  lub macierzyństwa, świadczenia reheabilitacyjnego. Nie będąc objętym tym ubezpieczeniem przedsiębiorca oczywiście może „ chorować” , ale nie otrzyma z tego tytułu żadnych świadczeń.

Ważne:

– w przypadku tzw. małego ZUS składka na ubezpieczenie chorobowe jest niższa niż  w przypadku dużego ZUS, a tym samym wszelkie świadczenia są opłacane w odpowiednio niższej wysokości.

– przedsiębiorca może zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w każdym czasie ( jeżeli podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym ) , jednak obowiązuje go 90 dni okresu wyczekiwania. Oznacza to, iż dopiero po tym okresie nieprzerwanego podlegania ubezpieczeniu chorobowemu przysługuje mu prawo do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. Jest to ważna informacja, jeżeli przedsiębiorca ma zaplanowane np. leczenie lub planuje zajść w ciążę.

– w przypadku urodzenia dziecka i wypłaty zasiłku macierzyńskiego nie obowiązuje okres wyczekiwania ( prawo do zasiłku nabywa się od 1-go dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu )- nie dotyczy to jednak zwolnień lekarskich w czasie ciąży.

 

Składka zdrowotna

W większości przypadków składka na ubezpieczenie zdrowotne jest dla przedsiębiorcy obowiązkowa. Jest to składka niepodzielna co oznacza , iż składkę na ubezpieczenie zdrowotne płacimy w pełnej wysokości bez różnicy, czy działalność była prowadzona przez cały miesiąc czy tylko 1 dzień.

Od 01.01.2022 zmienił się sposób wyliczenia wysokości składki zdrowotnej :

– opodatkowanie na zasadach ogólnych- składka zdrowotna wynosi 9 % i jest uzależniona od dochodu z poprzedniego miesiąca. Minimalna jej wysokość to 314,10 zł w 2023 roku, nie ma wartości maksymalnej

– opodatkowanie podatkiem liniowym- składka zdrowotna wynosi 4,9 % i jest uzależniona od dochodu z poprzedniego miesiąca. Minimalna jej wysokość to 314,10 zł w 2023 roku, nie ma wartości maksymalnej

– opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych- składka uzależniona jest od przychodu , jeżeli :

  • przychód całoroczny nie przekroczy 60 tys. zł – składka zdrowotna wynosi 376,16 zł
  • przychód całoroczny jest w granicach 60 tys, zł – 300 tys zł – składka zdrowotna wynosi 626,93 zł
  • przychód cało roczny powyżej 300 tys. zł – składka zdrowotna wynosi 1128,48 zł

Przedsiębiorca „ na ryczałcie” może wybrać, czy chce opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne na podstawie przychodu z obecnego czy poprzedniego roku- nie dotyczy to jednak osób rozpoczynających działalność gospodarczą w danym roku ( tu obowiązuje składka  w odniesieniu do przychodu z roku bieżącego )

WAŻNE – W przypadku przekroczenia limitu przychodów w trakcie roku należy „ dopłacić „ składkę na ubezpieczenie zdrowotne od początku roku. Kwota dopłaty ustalana jest podczas sporządzanie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.

 

PUE ZUS

Od 1 stycznia 2023 roku każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

Deklaracje ZUS

Deklaracje, które są wymagane przez ZUS składa w Państwa imieniu biuro. Abyśmy mieli możliwość terminowego złożenia wymaganych dokumentów niezbędna jest współpraca na linii biuro-przedsiębiorca, a szczególnie ważne jest :

– terminowe dostarczanie dokumentów księgowych do biura – pozwoli to na terminowe obliczenie zobowiązań, w szczególności składki zdrowotnej

– informowanie biura o wszelkich zmianach tj. zawarcie umowy o pracę, zlecenia, otrzymania l4, chęci zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego lub rezygnacji itp.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej jest usługą dodatkowo płatną- o cenie  biuro informuje Państwa odpowiednio wcześniej. Jeżeli chcieliby Państwo samodzielnie złożyć taką informację, dostaną Państwo na maila wszelkie niezbędne zestawienia.